Koulutukset Tulosta
Johdon laskenta, 5 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka haluavat suunnata hoitoalan erikoisosaamistaan uusille alueille esim. työtehtävien muutoksen vuoksi tai haluavat täydentää nykyistä osaamistaan.
Tavoite Opiskelija osaa laatia ja hyväksikäyttää yrityksen johdon päätöksentekoa tukevia
laskentatointa, taloutta ja kannattavuutta koskevia laskelmia.
Sisältö Kannattavuuden hallinta
Talouden suunnittelu
Kustannuslaskenta
Investointien kannattavuuden arviointi
Balanced Scorecard
Aikataulut Aikataulusta riippumaton.
Koulutuspaikka
Kouluttajat
Edeltävät opinnot
Materiaalit Jormakka,R., Koivusalo, K., Lappalainen, J., Niskanen, M.
Laskentatoimi
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Osallistuminen
Luennot ja harjoitukset / Verkko-opetus ja tentti
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Luennot ja harjoitukset / Verkko-opetus
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Koulutusmaksu 75,00 €
Lisätietoja Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101395, anu.piirainen@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)