Koulutukset Tulosta
Yhdenvertaisuussuunnitelma yrityksissä
Aika 26.1.2017 - 26.1.2017 Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.1.2017
Kohderyhmä Yritysten esimiehet, HR-vastaavat, luottamusmiehet ja muut asiasta kiinnostuneet.
Tavoite Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava yhdenvertaisuussuunnitelma laadittuna 1.1.2017. Koulutuksessa käydään läpi suunnitelman perustana oleva lainsäädäntö ja opastetaan suunnitelman laatimiseen tai täydentämiseen käytännössä.

Osallistuja saa valmiudet yrityksen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla.
Sisältö - yhdenvertaisuuslaki ja sen suhde muuhun lainsäädäntöön, esim. tasa-arvolaki
- työnantajan yleinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
- yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen velvoitetut yritykset,
suunnitelman muoto, sisältö, laatimisprosessi (henkilöstökyselyt, käsittely henkilöstön edustajien kanssa ym.)
ja päivittäminen
- yhdenvertaisuussuunnitelman malleja

Kouluttaja: varatuomari, työlainsäädännön asiantuntija Katja leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto
Aikataulut torstai 26.1.2017 klo 12.00-14.00
Koulutuspaikka Koulutus toteutetaan videovälitteisesti Adobe Connect Pro –yhteydellä. Koulutukseen ilmoittautuneet saavat videolinkin sähköpostitse
Kouluttajat
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Osallistuminen
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Ammatillinen täydennyskoulutus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Koulutusmaksu 117,80 €
Lisätietoja Hinta: 95 € / koulutuksen videoyhteyteen kirjautuva osallistujataho.

Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 19.1.2017 AIKOPAn kotisivuilla www.aikopa.fi/koulutukset tai koulutussihteeri Saara Korhonen, puh. 044 7101135, sähköposti: saara.korhonen(at)aikopa.fi

Mikäli perut osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, laskutamme puolet (50 %) osallistumismaksusta.

Lisätiedot: Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395, sähköposti: anu.piirainen(at)aikopa.fi
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)