Koulutukset Tulosta
Balanced Scorecard (BSC), 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Opintojakso sopii johtamis- ja esimieskoulutuksiin ja esimiehille tai vastaavassa asemassa oleville henkilöille, joilla on pääsy organisaation sisäisiin tietoihin.
Tavoite Opiskelija ymmärtää tasapainotetun mittariston (BSC) käyttöönottoprosessin mittarit ja mittaamisen, tietojen keruun ja toteuttamisen.
Sisältö Opintojaksolla laaditaan organisaation tuloskortit kirjassa Olve, Roy, Wetter, Balanced Scorecard – yrityksen strateginen ohjausmenetelmä esitellyn laadintaprosessin mukaan.
Aikataulut Opinojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://moodle.kajak.fi
Kouluttajat Tervonen Pekka, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit Olve, Roy, Wetter, Balanced Scorecard – yrityksen strateginen ohjausmenetelmä
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opintojaksolla laaditaan organisaation tuloskortit
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta 50 % opintojakson hinnasta.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)