Koulutukset Tulosta
Monikulttuurinen hoitotyö, 5 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka haluavat suunnata hoitoalan erikoisosaamistaan uusille alueille esim. työtehtävien muutoksen vuoksi tai haluavat täydentää nykystä osaamistaan.
Tavoite Opiskelija on perehtynyt hoitotyön kansainvälistymiseen ja monikulttuuristumiseen. Opiskelija tuntee ihmisoikeudet ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri kulttuureista tulevien potilaiden/asiakkaiden
terveyden edistämistä ja hoitotyötä. Opiskelija osaa toimia rakentavasti monikulttuurisessa työyhteisössä.
Sisältö Hoitotyön kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen
Ihmisoikeuslainsäädäntö
Monikulttuurisen hoitotyön menetelmät
Monikulttuuriset työyhteisöt
Monikulttuurisen hoitotyön eettiset kysymykset
Aikataulut Jakson voi suorittaa oman aikataulun mukaan. Kirjallinen tehtävä.
Koulutuspaikka
Kouluttajat
Edeltävät opinnot Sosiaali- ja terveysalan opisto- tai AMK-tason tutkinto tai AMK-opiskelijat: siskir hoitotyön opinnot.
Materiaalit
Suoritustavat Suoritusohjeet saa opettajalta ilmoittautumisen jälkeen.
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Koulutusmaksu 75,00 €
Lisätietoja Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101395, anu.piirainen@aikopa.fi. Tarkemmat tiedot toteutuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta 50 % opintojakson hinnasta.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)