Koulutukset Tulosta
Matkailun yritystoiminta, 4 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä
Tavoite Opiskelija ymmärtää matkailuyrityksen perustoiminnot ja –käsitteet sekä prosessit. Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa. Lisäksi opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan matkailuliiketoiminnan perusteet.
Sisältö Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys
Toiminta-ajatus ja liikeidea
Yritystoiminnan perusmalli ja prosessit
Sidosryhmät ja verkostoituminen
Yritysmuodot
Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Aikataulut Suoritettavissa omaan tahtiin Moodle-oppimisympäristössä
Koulutuspaikka Moodle-oppimisympäristö
Kouluttajat Pietarinen Mika, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit Kinkki S. ja Isokangas J. 2009. Yrityksen perustoiminnot. WSOY
Muu opettajan osoittama materiaali
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Koulutusmaksu 60,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, tiina.silvennoinen(at)aikopa.fi, puh. 044 7101 124.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)