Koulutukset Tulosta
Johtaminen, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomikoulutuksen VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opiskelija tuntee johtamisen malleja, organisaatiorakennemalleja sekä yksilön ja
ryhmän käyttäytymisen perusteita; joiden tunteminen on perustana haluttaessa
parantaa työskentelyn tehokkuutta ja tuloksellista toimintaa organisaatiossa.
Sisältö Johtajan tehtävät ja roolit
Johtamisen mallit
Organisaatiorakennemallit
Työmotivaatio
Ryhmät ja tiimit organisaatiossa
Organisaatiokulttuuri
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://edu.kamit.fi
Kouluttajat Tervonen Pekka, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Essee
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)