Koulutukset Tulosta
Alaistaidot: Onnistu ja kehity alaisena, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomikoulutus VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opiskelija kypsyy huomaamaan, että hyvä työilmapiiri on myös alaisten vastuulla. Itsetuntemus luo perustan työn ilolle.
Sisältö Kirjojen aineiston perusteella tehtävän oppimispäiväkirjan avulla syvennetään itsetuntemusta ja pyritään saamaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka
Kouluttajat Meriläinen Outi, ,
Edeltävät opinnot
Materiaalit Kirjallisuus: Silvennoinen, M. & Kauppinen, R. 2006, Onnistu alaisena - näin johdan esimiestäni ja itseäni. Jyväskylä: Tammi
Silvennoinen, M: & Kauppinen, R. 2007, Kehity alaisena - onnistuneet alaistaidot käytännössä. Jyväskylä: Tammi
Suoritustavat Oppimispäiväkirja
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Opiskelija laatii esseenmuotoisen kommentoivan oppimispäiväkirjan, jonka maksimipituus on 15 s sekä tekee etenemissuunnitelmassa mainitut tehtävät.
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi KLVY089 Opinto-opas
Arviointi Hyväksytty / Hylätty Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)