Koulutukset Tulosta
Esimiesviestintä YAMK, 5 op
Aika 2.1.2017 - 31.12.2017 Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomit
Tavoite Opintojaksolla paneudutaan yrityksen ja esimiehen viestintävalmiuksien parantamiseen erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa sekä omien viestintävalmiuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Opiskelija hallitsee esimiesviestinnän perusteet ja ymmärtää viestinnän merkityksen, keinot ja kanavat. Lisäksi hän osaa analysoida hyviä esimiesviestinnän käytänteitä ja haasteita sekä osaa soveltaa viestinnän periaatteita työyhteisöviestinnän ja johtamisen näkökulmasta eri kohderyhmille.
Sisältö Esimiesviestinnän merkitys
Esimiesviestinnän keinot ja kanavat
Viestinnän johtaminen, konfliktit ja haasteet
Kriisiviestintä
Esimiesviestintä digitaalisessa ympäristössä
Aikataulut
Koulutuspaikka
Kouluttajat Jääskeläinen Elina, Tuntiopettaja,
Edeltävät opinnot Tradenomi tai muu alempi korkeakoulututkinto
Materiaalit
Suoritustavat
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi LLY16S Opinto-opas
Arviointi Hyväksytty / Hylätty Koulutusmaksu 75,00 €
Lisätietoja Hannu Tikkanen 044 7101 631 tai hannu.tikkanen@aikopa.fi
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)