Koulutukset Tulosta
Kansantaloustieteen perusteet, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Opintojakso sopii henkilöille, jotka haluavat oppia tieteellisen selityksen kansantalouden ilmiöille.
Tradenomikoulutus (opetussuunnitelma 2012 - 2013) PERUSOPINNOT
Tavoite Opiskelija tietää kansantaloustieteen perusteiden sisällön. Hän ymmärtää mikro- ja makrotalouden syy-seuraussuhteet. Hän osaa hankkia taloustieteellistä ja ajankohtaista tietoa sekä pystyy seuraamaan taloustieteellistä keskustelua eri medioissa.
Sisältö Kansantaloustieteen peruskäsitteet, mikrotalouden mallit, makrotalouden mallit ja talouspolitiikka.
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://edu.kamit.fi
Kouluttajat Tervonen Pekka, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit Moodle-materiaali
Lindholm, T., Kettunen, J. Kansantalous.
Internet-materiaali
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opintojakso suoritetaan tekemällä palautettavat lyhyttehtävät ja case -tehtävät.
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)