Koulutukset Tulosta
Monilukutaitoa digiympäristössä, 5 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Osaatko tuottaa ja tulkita tekstiä? Tiedätkö, miten tietoa haetaan, tuotetaan ja esitetään monipuolisesti digiympäristössä?
Monilukutaito on kyky hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä eri välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitoja. Monilukutaito on nostettu yhdeksi peruskoulujen opetussuunnitelman laaja-alaisista taidoista.

Kohderyhmä: Opetus- ja kasvatusalan henkilökunta, kirjastojen henkilökunta ja muut aiheesta kiinnostuneet.
Tavoite Koulutuksen tavoitteena on avata monilukutaidon käsitettä ja antaa käytännön välineitä monilukutaidon huomioimiseen opetustyössä, kirjastopalveluissa ja työelämässä. Opintojaksolla vahvistetaan digiympäristössä toimimista kuten tiedonhankinnan ja ongelmanratkaisun taitoja, kriittistä lukutaitoa sekä kykyä tuottaa tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Osallistuja perehtyy monilukutaidon erilaisiin ilmenemismuotoihin, niiden merkitykseen ja hyödyntämiseen omassa työssään.
Sisältö
Aikataulut Aikataulusta riippumaton. Suorittaminen mahdollista syyskuusta 2016 alkaen.
Koulutuspaikka Paikkaan sitomaton
Kouluttajat Karjalainen Riitta-Liisa, kirjaston johtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Salomäki Irene, Kehityspäällikkö, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Hyväksytty / Hylätty Koulutusmaksu 75,00 €
Lisätietoja Kehityspäällikkö Irene Salomäki, puh. 040 8380923, 0294 483240, irene.salomaki(at)aikopa.fi.
Kirjaston johtaja Riitta-Liisa Karjalainen, puh. 044 7101 500, riitta-liisa.karjalainen(at)kamk.fi.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)