Koulutukset Tulosta
Hankeosaaminen ja -johtaminen, 5 op
Aika 30.5.2017 - 31.8.2017 Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.5.2017
Kohderyhmä Henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu hankkeistettu toiminnan kehittäminen ja jotka haluavat kehittää hankeosaamistaan.
Tavoite Opiskelija
- kehittää hankkeen avulla organisaation/yrityksen/työyhteisön strategian ja vision sekä alueellisen ja kansallisen rahoitusohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hankeprosessikokonaisuuden
- tuntee alueelliset, kansalliset ja kansainväliset hankkeen rahoitusmahdollisuudet sekä osaa laatia hankeen rahoitushakemuksen
- osaa laatia hankkeen viestintä- ja kirjoitussuunnitelman ja hyödyntää sitä hankeviestinnässään
- osaa johtaa monialaisia ja -ammatillisia hankeorganisaatiota yhteisöllisesti
- arvioi kriittisesti hanketyöskentelyä työelämän tki-toiminnan kehittämisen kannalta
- osaa vakiinnuttaa, ankkuroida ja silloittaa hankeen tulokset ja tuotokset
Sisältö Alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen hanketyön nykytila, merkitys ja asema
Yrityksen/organisaation/työyhteisön strategia hanketyön ohjaajana (asiakasymmärrys)
Hankerahoitusmahdollisuudet
Hankeprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi (konseptointi):
a) hankesuunnitelma ja -hakemus, rahoitushakemus ja -päätös
b) moninainen hankeorganisaatio
c) hankkeen viestintä- ja kirjoitussuunnitelma
d) hankkeen arviointisuunnitelma
Etäjohtaminen ja hankkeen hallinnointi – työkalut
Verkostojohtaminen ja yhteisöllisyys
IPR-oikeudet ja sopimukset
Arviointi (tulokset, tuotokset, vaikuttavuus ja mittarit), hankkeen päätös
Hankkeen tulosten ja tuotosten vakiinnuttaminen, ankkurointi ja silloittaminen (protypointi)
Aikataulut Kurssi toteutuu aikavälillä 30.5. - 31.8.2017. Webinaari 21.8.17 klo 14.00-18.00, muutoin opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkkoympäristössä.
Koulutuspaikka
Kouluttajat
Edeltävät opinnot AMK-tutkinto ja työkokemusta n. 3 vuotta
Materiaalit
Suoritustavat
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Koulutusmaksu 75,00 €
Lisätietoja Lisätietoja koulutuksesta saat suunnittelija Anu Piiraiselta, anu.piirainen@aikopa.fi, puh. 044 7101 395
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)