Koulutukset Tulosta
Organisaatiopsykologia, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Sopii henkilöille, jotka haluavat syventää tietojaan organisaatiokäyttäytymisestä ja perehtyä alan kirjallisuuteen.
Tradenomikoulutuksen VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opiskelija syventää tietojaan organisaatiokäyttäytymisestä.
Sisältö Johdon tehtävät ja vastuu konfliktitilanteissa, työyhteisön ongelmat ja ongelmien käsittely tai
työtyytyväisyyden perusteet, kannustaminen ja palkitseminen ja osaamisen kehittäminen.
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://moodle.kajak.fi/
Kouluttajat Tervonen Pekka, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit Kirjallisuus:
Järvinen, P., Esimiestyö ongelmatilanteissa
Ruohotie, P., Honka J., Palkitseva ja kannustava johtaminen
Suoritustavat Essee
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu + tutkielmaessee.
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)