Koulutukset Tulosta
Yritystalouden perusteet, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomikoulutus PERUSOPINNOT (osa laajempaa kokonaisuutta)
Tavoite Opiskelija sisäistää yrittäjämäisen asenteen, oppii ymmärtämään yritystoiminnan peruskäsitteet ja prosessit sekä yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.
Sisältö Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa. Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys. Toiminta-ajatus ja liikeidea. Yritystoiminnan perusmalli ja prosessit. Sidosryhmät ja verkostoituminen. Yritysmuodot. Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa. Liiketoiminnan kannattavuus ja tärkeimmät tunnusluvut.
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://edu.kamit.fi
Kouluttajat Tervonen Pekka, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)