Koulutukset Tulosta
Asiakirjoittaminen, kirjoittamisen ABC (KAO), 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.4.2017
Kohderyhmä KAO:n tutkinto-opiskelijat.
Tavoite Opiskelija pystyy laatimaan ja esittämään tieteellisen tutkimusraportin jäsennellysti ja selkeästi.
Sisältö • Prosessikirjoittaminen
• Kielenhuolto
• Tieteellinen kirjoittaminen
• Kirjaston tietokannat ja RefWorks viitehallintaohjelma
Aikataulut Oman aikataulun mukaan.
Koulutuspaikka moodle
Kouluttajat
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Koulutusmaksu 0,00 €
Lisätietoja Lisätiedot: Suunnittelija Monika Kokkonen, puh., 044 7157 097, monika.kokkonen@aikopa.fi
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)