Koulutukset Tulosta
Arvopaperikauppa, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Sijoittamisesta ja arvopaperikaupasta kiinnostuneet, arvopaperikauppaa aloittavat sijoittajat.
Tavoite Opiskelija tuntee arvopaperikaupan keskeiset periaatteet, osaa tulkita tilinpäätösinformaatiota ja ymmärtää sijoituspäätöksiin liittyvät asiat.
Sisältö Arvopaperipörssin toimintaperiaatteet
Sijoitusvaihtoehdot: osakkeet, joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot, johdannaisinstrumentit ja muut arvopaperit
Sijoituspäätösten tekeminen ja katsaus tunnuslukuihin
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://edu.kamit.fi
Kouluttajat Tervonen Pekka, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)