Koulutukset Tulosta
Englantia KAMKin henkilöstölle: Peruskielioppi, 2 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä KAMK:n henkilöstö. Peruskielioppi-moduuli on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkä aika englannin opinnoista ja jotka eivät ole käyttäneet kieltä pitkään aikaan. Moduuli suositellaan suoritettavaksi ennen muihin moduuleihin osallistumista.
Lähtötaso: A1 - B1 (tai ei ole käyttänyt englantia lainkaan moneen vuoteen)
Tavoite
Sisältö vapaavalintainen ääntämisosio
verbit, aikamuodot, passiivi
substantiivit, pronominit, adjektiivit ja adverbit
lausejärjestys
Aikataulut Oman aikataulun mukaan.
Koulutuspaikka
Kouluttajat
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
moodle-tehtävät, sähköinen tentti
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Ammatillinen täydennyskoulutus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Koulutusmaksu
Lisätietoja
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)