Koulutukset Tulosta
Om turismen i Norden, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Lukion oppimäärän suorittaneet henkilöille, jotka työskentelevät matkailun ja liiketalouden alan tehtävissä tai henkilöille jotka haluavat kehittää ruotsin kielen kirjallista kielitaitoaan ja perehtyä Pohjoismaiden matkailuun.
Tavoite Opiskelijalla on hyvät perustiedot Pohjoismaista sekä turismista Pohjoismaissa ruotsin kielellä. Opiskelijalla on paremmat valmiudet keskustella Pohjoismaista ja alastaan.
Sisältö Kurssilla tutustutaan Pohjoismaihin ja turismiin, elinkeinoihin ja kulttuuriin Pohjoismaissa ruotsiksi. Opiskelija tutustuu myös kunkin Pohjoismaan matkailun vetonaulaan/vetonauloihin.
Aikataulut Aikataulu on ajasta riippumaton
Koulutuspaikka
Kouluttajat Haack Jaana, ,
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Tehtävät Moodlessa ja lähitentti sovittuna ajankohtana Kajaanissa
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)