Koulutukset Tulosta
Strateginen markkinointi YAMK, 5 op
Aika 1.1.2017 - 15.5.2017 Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomit
Tavoite Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun merkityksen osana yrityksen liiketoimintastrategian kehittämistä. Hänellä on kokonaiskuva markkinoinnin tehtävistä ja prosesseista yrityksen liiketoimintamallin strategisessa johtamisessa. Opiskelija hallitsee strategisen markkinoinnin käsitteistön ja osaa analysoida asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnin strategisia kehittämismahdollisuuksia ja –tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä.
Sisältö • strateginen markkinointi osana strategista liikkeenjohtamista
• markkinoinnin perusprosessit liiketoimintastrategiassa
• yrityksen markkinointiympäristön strateginen analysointi
• muuttuvat asiakastarpeet ja trendit, asiakassuhteen arvo
• asiakaslähtöinen toimintojen sekä tuotteiden kehittäminen
• brändin ja mielikuvien merkitys liiketoimintastrategiassa
• strategisen markkinoinnin toteutus yrityksissä
Aikataulut Suorittaminen oman aikataulun mukaisesti, tehtävien viimeinen palautuspäivä 15.5.2017.
Koulutuspaikka
Kouluttajat Väisänen Mervi, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot tradenomi tai muu alempi korkeakoulututkinto
Materiaalit
Suoritustavat
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi KYAD004 Opinto-opas http://opinto-opas.kamk.fi/index.php/fi/68148/fi/68302/LLY16S/year/2016
Arviointi Hyväksytty / Hylätty Koulutusmaksu 75,00 €
Lisätietoja Suunnittelija Hannu Tikkanen hannu.tikkanen@aikopa.fi 044 7101 631

ilmoittautumiselle ei viimeistä päivää, koska on verkkokurssi
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)