Koulutukset Tulosta
Johtamisen menetelmät ja strategiat, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomikoulutuksen VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoitetaan yrityksen strategialla. Opiskelija osaa soveltaa yrityksen strategisia ohjausjärjestelmiä.
Sisältö Tasapainotetun mittariston käyttöönottoprosessi, mittarit ja mittaaminen, tietojen keruu ja toteuttaminen. Yrityksen strategiat ja strateginen suunnittelu.
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://moodle.kajak.fi/
Kouluttajat Tervonen Pekka, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit Kirjallisuus:
Olve, N-G., Roy, J., Wetter, M., Balanced scorecard - Yrityksen strateginen ohjausmenetelmä
Karlöf, B., Strategia - suunnitelmasta toteutukseen
Suoritustavat Essee
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu + tutkielmaessee
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)