Koulutukset Tulosta
Kansansairauksien omahoito, 5 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka haluavat suunnata hoitoalan erikoisosaamistaan uusille alueille esim. työtehtävien muutoksen vuoksi tai haluavat täydentää nykystä osaamistaan.
Tavoite Opiskelija syventää osaamistaan yleisimpien kansansairauksien omahoidossa. Opiskelija osaa soveltaa omahoidon menetelmiä potilaan/asiakkaan selviytymisen tukemisessa. Opiskelija osaa suunnitella, ohjata ja arvioida omahoidon toteutumista.
Sisältö Omahoito käsitteenä
Omahoidon menetelmät
Omahoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
Omahoidon kehittäminen
Aikataulut Jakson voi suorittaa oman aikataulun mukaan. Jatkuva ilmoittautuminen.
Koulutuspaikka
Kouluttajat Pikkarainen Kaarina, ,
Edeltävät opinnot Sisätautien hoitotyön opisto- tai AMK-opinnot tai AMK-opiskelijat: siskir hoitotyön opinnot.
Materiaalit
Suoritustavat Suoritusohjeet saa opettajalta ilmoittautumisen jälkeen.
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Koulutusmaksu 75,00 €
Lisätietoja Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101395, anu.piirainen@aikopa.fi. Tarkemmat tiedot toteutuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)