Koulutukset Tulosta
Aivoterveyden edistäminen, 5 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ohjata ja tukea eri ikäisten asiakkaiden aivoterveyden edistämistä ja kuvata aivoterveyden edistämisen yhteiskunnallista merkitystä
Sisältö - aivoterveys –käsite
- aivoterveys ja muisti
- kansallinen muistiohjelma
- aivoterveyden edistämisen kansataloudellinen merkitys
- aivoterveyden edistäminen kansainvälisesti
- elintapojen yhteys aivoterveyteen
- aivoterveyden edistämisen menetelmät
- järjestöjen/hankkeiden rooli aivoterveyden edistämisessä
Aikataulut Oman aikataulun mukaan. Jatkuva ilmoittautuminen.
Koulutuspaikka
Kouluttajat Neuvonen Virpi, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot Opistotason tutkinto tai AMK-tason tutkinto tai meneillään olevat AMK-opinnot suositeltavat.
Materiaalit
Suoritustavat Essee
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Koulutusmaksu 75,00 €
Lisätietoja Lisätiedot: Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101395, anu.piirainen@aikopa.fi. Tarkemmat tiedot toteutuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)