Koulutukset Tulosta
Matkailun johdantokurssi, 4 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Liikuntamatkailusta kiinnostuneet henkilöt.
Tavoite Opiskelija saa yleiskuvan matkailun nykypäivästä. Opiskelija ymmärtää matkailun yhteiskunnallisena ilmiönä ja on tietoinen sen vaikutuksesta yhteiskuntaamme.
Sisältö Matkailun ja liikuntamatkailun peruskäsitteistö
Lähtöalueet, reitit ja kohdealueet, työntö- ja vetovoimatekijät käsitteinä
Matkailijan muotokuva (matkailijasegmentit) ja motivaatiotekijät
Visit Finland ja UNWTO
Suomen ja maailman matkailu
Matkailun vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön
Aikataulut Suoritettavissa omaan tahtiin Moodle-oppimisympäristössä
Koulutuspaikka Moodle-oppimisympäristö
Kouluttajat Pietarinen Mika, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit Cooper C, Fletcher J, Fyall A, Gilbert D and Wanhill S. 2008. Tourism. Principles and Practice. 4 th ed. tai uudempi
Verhelä P. 2014. Matkailun perusteet. Traveledu
Muu opettajan osoittama materiaali
Suoritustavat Kirjallinen tentti
Harjoitustyö / Harjoitukset
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi SLAY003 Opinto-opas http://www.kamk.fi/loader.aspx?id=76db3953-ec28-4cd8-86cf-7c1f471a0b8c
Arviointi Koulutusmaksu 60,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, tiina.silvennoinen@aikopa.fi, puh. 044 7101 214.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)