Koulutukset Tulosta
Hyvä kirjanpitotapa, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomikoulutus VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opiskelija osaa soveltaa kirjanpitolakia ja -asetusta käytännön tilanteisiin.
Sisältö Hyvän kirjanpitotavan lähtökohdat: kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus, kirjanpitolautakunnan ohjeet, hyvä kirjanpitotapa
Aikataulut Aikataulusta riippumaton. Kirjatentti on mahdollista tehdä Kajaanin amk:n yleisinä tenttipäivinä. Myös etätenttimahdollisuus muussa oppilaitoitoksessa opiskeijan omalla kustannuksella mahdollista.
Koulutuspaikka Kajaanin amk
Kouluttajat Pekkonen Eija, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot Laskentatoimen perusteet.
Materiaalit Leppiniemi, Leppiniemi, Pieni kirjanpitovelvollinen, kirjanpito ja tilinpäätös
Artikkeleita tentaattorin ilmoituksen mukaan
Suoritustavat Kirjallinen tentti
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi KLVY030 Opinto-opas http://www.kamk.fi/loader.aspx?id=d42d9c64-808b-4865-becf-c23c22dd3d7c
Arviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja OPINTOJAKSO SUORITETAAN KIRJATENTTINÄ, EI VERKKOMATERIAALIA.
Lisätiedot: Suunnittelija Mervi Summanen, puh. 044 7101 609, mervi.summanen@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)