Koulutukset Tulosta
Tilinpäätösanalyysi, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä
Tavoite Opiskelija osaa tehdä päätelmiä yrityksen kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta käyttäen hyväksi yritysten julkaisemaa tilinpäätösinformaatiota.
Sisältö Pika-analyysi
Perinteinen tilinpäätösanalyysi
Kassavirta-analyysi
Tunnusluvut ja tulkinta
ATK-analyysiohjelma
Aikataulut Aikataulusta riippumaton.
Koulutuspaikka
Kouluttajat Jormakka Raija, lehtori, opinto-ohjaaja, tradenomit, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot Laskentatoimen perusteet
Materiaalit Yritystutkimus ry, Yritystutkimuksen tilinpäätösananlyysi (Gaudeamus).
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi KLVTJ10 Opinto-opas http://www.kamk.fi/loader.aspx?id=f49e4eb3-06a5-4141-bd7d-d546bc35ae1b
Arviointi Hyväksytty / Hylätty Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, puh. 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta 50 % opintojakson hinnasta.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)