Koulutukset Tulosta
Kansainvälistyjän tapakulttuuri, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomikoulutus VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opiskelija perehtyy liike-elämän tapoihin ja pelisääntöihin sekä edustamiseen eri kulttuureissa. Hän osaa toimia kansainvälisissä tilanteissa ja tuntee kansainvälisen viestinnän ulottuvuuksia. Opiskelija ymmärtää liike-elämän koodikieltä niin pukeutumisessa, matkustamisessa, ruokailussa kuin kokoustilanteissakin.
Sisältö Tapakulttuuri
Kulttuurienvälinen viestintä
Bisnespukeutuminen ja bisnesetiketti ruokailutilanteissa
Liike-elämän kohteliaisuudet
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://moodle.kajak.fi/
Kouluttajat Jääskeläinen Elina, Tuntiopettaja,
Edeltävät opinnot
Materiaalit Kirjallisuus: Fintra, Suomalainen ensivaikutelma, lehtileikkeet
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimispäiväkirja
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi KLVY041 Opinto-opas
Arviointi Hyväksytty / Hylätty Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)