Koulutukset Tulosta
Neurologisen potilaan selviytyminen ja kuntoutuminen, 5 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka haluavat suunnata hoitoalan erikoisosaamistaan uusille alueille esim. työtehtävien muutoksen vuoksi tai haluavat täydentää nykystä osaamistaan.
Tavoite Opiskelija muodostaa käsityksen siitä, millainen on neurologisen potilaan hoito- ja kuntoutusprosessi ja mikä on sairaanhoitajan rooli siinä. Opiskelija osaa kuvata, millaista teoreettista osaamista ja mitä taitoja neurologisen potilaan hoitotyö edellyttää sairaanhoitajalta. Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan valitsemaansa neurologista sairautta sairastavan henkilön voimavaralähtöisestä hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.
Sisältö - neurologiseen sairauteen sairastuminen
- neurologisen sairauden sairaudenkuva ja lääketieteelliset hoitolinjat
- voimavaralähtöisen hoitotyön menetelmät ja kuntouttava työote sairauden eri vaiheissa (akuutti, toipilas- ja kuntoutumisvaihe/ varhaisvaihe ja pidemmälle edennyt vaihe)
- neurologisen potilaan auttamismenetelmät: sosiaalinen tuki, kuntoutus: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja ammatillinen
- sairaanhoitajan yhteistyö potilaan selviytymis- ja kuntoutumisprosessiin osallistuvien muiden ammattiryhmien ja omaisten kanssa
- sairaanhoitajan osaamisvaatimuksia neurologisen potilaan hoitotyössä
Aikataulut Jakson voi suorittaa oman aikataulun mukaan. Kirjallinen tehtävä. Jatkuva ilmoittautuminen.
Koulutuspaikka
Kouluttajat Neuvonen Virpi, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot Sosiaali- ja terveysalan opisto- tai AMK-tutkinto tai AMK-opiskelijat: siskir hoitotyön opinnot.
Materiaalit
Suoritustavat Suoritusohjeet saa opettajalta ilmoittautumisen jälkeen
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas http://www.kamk.fi/loader.aspx?id=f047548b-9600-46bc-a151-ec34e6b634e4
Arviointi Koulutusmaksu 75,00 €
Lisätietoja Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101395, anu.piirainen@aikopa.fi. Tarkemmat tiedot toteutuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)