Koulutukset Tulosta
Palliatiivinen- ja saattohoitotyö, 5 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka haluavat suunnata hoitoalan erikoisosaamistaan uusille alueille esim. työtehtävien muutoksen vuoksi tai haluavat täydentää nykystä osaamistaan.
Tavoite Opiskelija kuvaa palliatiivisen hoitotyötä ja saattohoitoa ohjaavat eettiset periaatteet, normit ja säännökset ja kuvaa saattohoitoprosessin. Opiskelija soveltaa hoitotyön menetelmiä tukeakseen potilaan ja hänen omaisensa selviytymistä.
Sisältö Etiikka kuolevan hoitotyössä
Saattohoitosuositukset
Käypä hoito –suositukset kuolevan potilaan hoidossa
Saattohoitoprosessi
Kivun lievittäminen
Kärsimyksen vähentäminen
Surun kohtaaminen
Luovat auttamismenetelmät
Sielunhoito
Aikataulut Jakson voi suorittaa oman aikataulun mukaan. Kirjallinen tehtävä. Jatkuva ilmoittautuminen.
Koulutuspaikka
Kouluttajat
Edeltävät opinnot Sosiaali- ja terveysalan opisto- tai AMK-tason tutkinto tai opiskelijat: siskir. hoitotyön opinnot.
Materiaalit
Suoritustavat Suoritusohjeet opettajalta ilmoittautumisen jälkeen.
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas http://opinto-opas.kamk.fi/index.php/fi/68146/fi/68088/SHS15S/year/2015
Arviointi Koulutusmaksu 75,00 €
Lisätietoja Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101395, anu.piirainen@aikopa.fi. Tarkemmat tiedot toteutuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)