Koulutukset Tulosta
Fakta inom din bransch, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Liiketalouden ja matkailun opiskelijat
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opiskelija syventää tietämystään alansa elinkeinoista
Sisältö Kurssin aikana perehdytään esimerkiksi talouselämää, matkailua ja yritysmaailmaa koskeviin ajankohtaisiin asioihin ruotsin kielellä. Kurssin jälkeen opiskelijalla on suurempi valmius kertoa oman alansa suurimmista toimijoista ruotsiksi ja paremmat mahdollisuudet tutustua alansa ruotsinkieliseen lähdemateriaaliin.
Aikataulut Aikataulu ajasta riippumaton
Koulutuspaikka
Kouluttajat Bäckman Jaana, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Kirjallinen tentti
Tehtävät Moodlessa ja lähitentti sovittuna ajankohtana Kajaanissa
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)