Koulutukset Tulosta
Julkistalous, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Kunnan, seurakunnan ja valtion laskentatoimesta kiinnostuneet.
Tradenomikoulutus VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opiskelija osaa julkisen talouden, lähinnä kunnan, laskentatoimen periaatteet.
Sisältö Kunnan strateginen suunnittelu
Kunnan talous (mm. talousarvio, tilinpäätös, arvonlisäverotus, talouden valvonta, sisäinen laskenta)
Seurakunnan ja valtion talous
Aikataulut Aikataulusta riippumaton kirjatentti. Opintojakso voidaan tenttiä Kajaanin amk:n yleisinä tenttipäivinä. Mahdollisuus myös etätenttiin muussa oppilaitoksessa opiskelijan omalla kustannuksella.
Koulutuspaikka Kajaanin amk
Kouluttajat Pekkonen Eija, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit Raudasoja, Johansson: Esimies talouden johtajana julkishallinnossa
Suoritustavat Kirjallinen tentti
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi KLVY079 Opinto-opas http://www.kamk.fi/loader.aspx?id=d42d9c64-808b-4865-becf-c23c22dd3d7c
Arviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja OPINTOJAKSO SUORITETAAN KIRJATENTTINÄ, EI VERKKOMATERIAALIA.
Lisätiedot: Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, puh. 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)