Koulutukset Tulosta
Naiset ja johtaminen, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomikoulutus VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opiskelija perehtyy, millaista on olla naisjohtajana Suomessa ja miltä johtamisen tyyli ja tavat näyttävät, osaa pohtia teosten avulla, miten arvot ja tulosjohtaminen sopivat yhteen, miten muutosta hallitaan ja ennakoidaan.
Sisältö Erilaisten kertomusten kautta opiskelija saa kuvan siitä, millaisia naisjohtajia Suomessa on ja miten johtaminen tulevaisuudessa saattaa kehittyä ja mitkä asiat vaikuttavat johtamistyylin muodostumiseen.
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka
Kouluttajat Meriläinen Outi, ,
Edeltävät opinnot
Materiaalit Kirjallisuus: Hirvikorpi, H. 2005. Valta jakkupuvussa. Helsinki: WSOY
Uusikylä, K. 2008. Naislahjakkuus. PS kustannus
Suoritustavat Oppimispäiväkirja
Kirjapaketti, josta laaditaan oppimispäiväkirja (max. 15 s)
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Kirjapaketti, josta laaditaan oppimispäiväkirja (max. 15 s)
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi KLVY090 Opinto-opas
Arviointi Hyväksytty / Hylätty Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)