Koulutukset Tulosta
Kansainvälinen matkailumaantiede, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä
Tavoite Opiskelija ymmärtää matkailun merkityksen maailmanlaajuisena elinkeinona.Opiskelija perehtyy matkailun aluerakenteeseen, suuralueisiin ja Suomen kannalta merkittävimpiin matkailumaihin. Opiskelija lisää aluetuntemustaan ja osaa hahmottaa maailmankarttaa matkailullisesta näkökulmasta.
Sisältö Kansainvälisen matkailun maantieteelliset edellytykset
Kansainvälisen matkailun aluerakenne
Matkailun suuralueet ja matkailumaat
Aikataulut Aikataulusta riippumaton
Koulutuspaikka Moodle-oppimisympäristö
Kouluttajat Pietarinen Mika, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot Matkailun perusteet / matkailun johdanto (voi suorittaa yhtä aikaa matkailun johdannon kanssa)
Materiaalit Vuoristo K-V. 2009. Matkailun maailma. Kansainvälisen matkailun maantiede. WSOY
Muu opettajan osoittama materiaali
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi MMWA010 Opinto-opas http://www.kamk.fi/loader.aspx?id=a1c003a3-5b1a-4fb8-97a1-949fd1b93272
Arviointi Hyväksytty / Hylätty Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, tiina.silvennoinen@aikopa.fi, puh. 044 7101 214.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)