Koulutukset Tulosta
Lasten ja nuorten mielenterveyshoitotyö, 5 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka haluavat suunnata hoitoalan erikoisosaamistaan uusille alueille esim. työtehtävien muutoksen vuoksi tai haluavat täydentää nykystä osaamistaan.
Tavoite Opiskelija tietää kuinka lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöitä voidaan ennaltaehkäistä, parantaa ja lievittää. Opiskelija tuntee yleisimmät lasten ja nuorten mielenterveysongelmat.
Sisältö Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
Keskeisimmät lasten ja nuorten mielenterveysongelmat
Lasten ja nuorten mielenterveystyössä käytettävät auttamismenetelmät
Aikataulut Jakson voi suorittaa oman aikataulun mukaan.Kirjallinen tehtävä. Jatkuva ilmoittautuminen.
Koulutuspaikka
Kouluttajat Arpala Raila, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot Sosiaali- ja terveysalan opisto- tai AMK-tason tutkinto tai AMK-opiskelijat: mielenterveyden hoitotyön opintojen jälkeen.
Materiaalit
Suoritustavat Suoritusohjeet saa opettajalta ilmoittautumisen jälkeen.
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas http://www.kamk.fi/loader.aspx?id=f047548b-9600-46bc-a151-ec34e6b634e4
Arviointi Koulutusmaksu 75,00 €
Lisätietoja Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101395, anu.piirainen@aikopa.fi. Tarkemmat suoritusohjeet saa ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)