Koulutukset Tulosta
Asiakaspalvelun palvelukulttuuri, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomikoulutus (monimuotototeutus) PERUSOPINNOT
Tavoite Opiskelija hallitsee asiakaspalvelun perusteet ja ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen yrityksen toiminnassa. Opiskelijan tiedot, taidot ja valmiudet eri organisaatioiden asiakaspalvelutehtäviin paranevat.
Sisältö Asiakaspalvelun palvelukulttuurin osatekijät ja perusedellytykset
Palveluprosessi
Palvelun laatu
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://edu.kamit.fi
Kouluttajat Meriläinen Outi, ,
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Essee
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimispäiväkirja
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Harjoitukset, projekti, virtuaaliopetus
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi KIPA042 Opinto-opas
Arviointi Hyväksytty / Hylätty Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)