Koulutukset Tulosta
Matkailun historia, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä
Tavoite Opiskelija tuntee matkailun historian vanhalta ajalta omaan aikaamme ja hahmottaa matkailun tulevaisuutta.
Sisältö Matkailun historian aikakaudet
Matkailun tulevaisuus
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://edu.kamit.fi
Kouluttajat Pietarinen Mika, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit Kostiainen A, Ahtola J, Koivunen L, Korpela K ja Syrjämaa T. 2004. Matkailijan ihmeellinen maailma. matkailuhistoria vanhalta ajalta omaan aikaan aikaamme. SKS
Muu opettajan osoittama materiaali
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Itsenäinen työskentely
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Ei lähiopetusta
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi MMWA018 Opinto-opas http://www.kajak.fi/opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, tiina.silvennoinen@aikopa.fi, puh. 044 7101 214.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)