Koulutukset Tulosta
Yrityksen kansainvälistäminen, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomikoulutus VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia yrityksen kansainvälistymissuunnitelman.
Sisältö Kansainvälistämisen prosessi:
Liikeidea,
toimintastrategia ja operaatiomuodot,
toimintasuunnitelma
Aikataulut Aikataulusta riippumaton
Koulutuspaikka http://edu.kamit.fi
Kouluttajat Huuhtanen Arto, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Itsenäinen työskentely
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi KILA024 Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)