Koulutukset Tulosta
Riskienhallinta, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Henkilöt, jotka haluavat oppia yrityksen riskienhallinnan menetelmät.
Tradenomikoulutuksen VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yrityksen toimintaan liittyvistä liike-, henkilöstö- ja vahinkoriskeistä. Hän tuntee eri riskienhallintamenetelmät ja osaa laatia riskienhallintasuunnitelman ja ymmärtää hallittujen riskien ottamisen taloudellisen merkityksen.
Sisältö PK-yrityksen kokonaisvaltainen riskikartoitus ja -hallinta osana yrityksen strategista suunnittelua ja sen operatiivista toteuttamista
Riskienhallintamenetelmiin tutustuminen
Riskienhallintastrategian valinta ja -suunnitelma
Suojautumistoimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, vakuutukset
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://edu.kamit.fi
Kouluttajat Tervonen Pekka, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)