Koulutukset Tulosta
Rahoituksen perusteet, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomikoulutus PERUSOPINNOT (osa laajempaa kokonaisuutta)
Tavoite Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pk –yrityksen rahoitukseen liittyvät keskeiset asiat. Opiskelija osaa suunnitella pk –yrityksen rahoitusrakenteen, selvittää rahoitusvaihtoehdot ja valmistautua rahoitusneuvotteluihin. Hän osaa suunnitella investointien rahoituksen ja tulorahoituksen varmistamisen. Opiskelija hallitsee rahoitusmarkkinoiden palvelut. Opiskelija osaa laatia yrityksen rahoitussuunnitelmat.
Sisältö 1. Yrityksen rahoituksen suunnittelu ja kannattavuus (yrityksen rahoitusongelma, investoinnit ja niiden kannattavuus, liikepääoma (käyttöpääoma), sitoutuneen pääoman vähentäminen, yrityksen rahoitusaseman parantaminen, yrityksen rahoitussuunnitelmat, tulossuunnitelma, kassabudjetti, rahoitusbudjetti ja lainojen hoitosuunnitelma (yritystutkimusneuvottelukunnan lomakkeet)
2. Rahoitusmarkkinat ja -palvelut (oma pääoma, vieras pääoma, pankit, vakuutuslaitokset, Finnvera, TE-keskus, erityisluottolaitokset, factoring, leasing, ostolaskurahoitus, myyntisaatavarahoitus jne. rahoituslaitosten palvelut, rahoituslähteiden ja instrumenttien vertailu)
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://moodle.kajak.fi/
Kouluttajat Tervonen Pekka, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)