Koulutukset Tulosta
Johtamisen uudet suuntaukset, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Tradenomikoulutuksen VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opiskelija ymmärtää
- tietopääoman merkityksen kilpailutekijänä
- laatujohtamisen keskeiset alueet
- toimintojohtamisen soveltamisen liikkeenjohtoon
- johtamisen merkityksen organisaation perustehtävän toteuttamiseksi
Sisältö Tietopääoma
Laatujohtaminen
Toimintojohtaminen ja -laskenta
Johtaminen ja johtajuus
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://moodle.kajak.fi/
Kouluttajat Tervonen Pekka, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit Kirjallisuus:
Opiskelija valitsee kolme seuraavista teoksista:
Ståhle, Grönroos, Knowledge Management
Viitala, R., Henkilöstöjohtaminen ss. 1 - 223
Lumijärvi ym., Toimintojohtaminen - Activity Based Managementin suomalaisia sovelluksia
Otala, L., Oppimisen etu - kilpailukykyä muutoksessa ss. 1 - 274
Suoritustavat Essee
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu + tutkielmaessee.
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)