Koulutukset Tulosta
Tuotannon ja logistiikan perusteet, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä Henkilöt, jotka haluavat perehtyä tuotannon, tuotannonohjauksen ja logistiikan perusteisiin.
Tradenomikoulutuksen VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tavoite Opiskelija saa tarpeellisen tuotannon ja logistiikan perustietouden ja osaa hyödyntää logistisen prosessin tunnuslukuja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Kurssissa keskitytään ostojen ja varastoinnin tunnuslukuihin.
Sisältö Tuotanto
- tuote
- tuotekehittely
- modulointi
- massaräätälöinti
- tuotteen elinkaari

Tuotannonohjaus
- tuotannonohjauksen tarkoitus
- tuotantomuodot
- valmistusjärjestelmät
- tuotannonohjauksen toiminnot
- laatu
- tuotannonohjausperiaatteita

Ostot
- tilauspisteen määrittely
- perusvarastomenetelmä
- maksimivarastomenetelmä
- kahden laatikon menetelmä
- opitimaalinen ostoerä
- varastointi
- varaston kiertonopeus
- varaston tuottoaste
- hävikki
- ABC-analyysi
- tavarantoimittajan valinta

Ostojen suunnittelu
- käytännön ostoprosessi
- ostobudjetti

Kuljetukset
- toimitustapalausekkeet
- kuljetustavan valinta
- tiekuljetukset
- rautatiekuljetukset
- lentokuljetukset
- merikuljetukset
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://moodle.kajak.fi/
Kouluttajat Tervonen Pekka, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)