Koulutukset Tulosta
Työyhteisöviestintä, 3 op
Aika - Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kohderyhmä
Tavoite
Sisältö 1. Johdanto
2. Orientaatiotehtävä
3. Tehtävä: Viestintää ja tulkintaa (1)
4. Tehtävä: Sisäinen viestintä (2)
5. Tehtävä: Uskomuksia (3)
6. Tehtävä: Kuunteleminen, pohdintatehtävä (4)
7. Tehtävä: Esiintyminen (5)
8. Tehtävä: Viestintäkanavat käyttöön (6)
9. Tehtävä: Henkilökohtainen viestintä (7)
10. Tehtävä: Elämä on neuvottelua (8)
11. Loppupohdinta
Aikataulut Opintojaksolle jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakson voit suorittaa omaan tahtiisi.
Koulutuspaikka http://moodle.kajak.fi
Kouluttajat Jääskeläinen Elina, Tuntiopettaja,
Edeltävät opinnot
Materiaalit
Suoritustavat Harjoitustyö / Harjoitukset
Opetusmuoto Verkko-opinnot
Koulutustyyppi Avoin ammattikorkeakouluopetus
Opintojaksokoodi Opinto-opas
Arviointi Numeroarviointi Koulutusmaksu 45,00 €
Lisätietoja Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Toteuttaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu
(Huom, jos ilmoittautumispainike on harmaana, ota yhteyttä ja tiedustele peruutuspaikkoja!)